Veřejná zakázka: Implementace komplexního informačního systému ve společnosti SZÚ, s.p. s důrazem na řízení zakázek

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 75
Systémové číslo: P17V00000009
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-008599
Datum zahájení: 03.04.2017
Nabídku podat do: 22.05.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Implementace komplexního informačního systému ve společnosti SZÚ, s.p. s důrazem na řízení zakázek
  • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Dodávka komplexního podnikového informačního systému kategorie ERP - Enterprise Resource Planning, Plánování podnikových zdrojů nebo též podnikový informační systém, a příslušné databáze, s důrazem na řízení zakázek a služeb spojených s dodáním licencí, implementací a servisní podporou této aplikace, případných doplňků pro zajištění jeho provozu dle požadavků zadavatele, včetně dodávky potřebného hardwarového a softwarového vybavení. Realizace zahrnuje zajištění veškerých dodávek a služeb, včetně programových úprav informačního systému, otestování, uvedení do provozu a zaškolení personálu zadavatele v místě plnění. Součástí dodávky musí být vyhotovení technické dokumentace v českém jazyce, návodu na obsluhu a údržbu v českém jazyce a dalších dokumentů souvisejících s realizací zakázky. Předmětem plnění je rovněž zajištění servisní podpory a maintenance.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

  • Druh řízení: otevřené řízení
  • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
  • Předpokládaná hodnota: 7 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Strojírenský zkušební ústav, s.p.
  • IČO: 00001490
  • Poštovní adresa:
    Hudcova 424/56b, 621 00 Brno

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Hudcova 424/56b, 621 00 Brno

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky