Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava chodníků na ul. U Hlinku
VZ malého rozsahu Zadáno 23.08.2021 06.09.2021 15:00
Obec Vranovice - PD pro venkovní sportoviště
VZ malého rozsahu Zadáno 09.08.2021 06.09.2021 17:00
Rekonstrukce objektu pro výrobu společnosti SMM Elektro 2
mimo režim ZZVZ Zadávání 12.07.2021 23.08.2021 10:00
Oprava komunikace a kanalizace na ul. U koupaliště a u Floriánka
VZ malého rozsahu Zadáno 21.06.2021 12.07.2021 15:00
Výroba immunochromatografických testů protilátek SARS-CoV-1, SARS-CoV-2, MERS, EBOLA 2
mimo režim ZZVZ Zadávání 29.01.2021 15.02.2021 10:00
Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace v budově ZŠ
VZ malého rozsahu Zadáno 11.01.2021 08.02.2021 15:00
Oprava chodníků na ul. Nová
VZ malého rozsahu Zadáno 11.01.2021 25.01.2021 15:00
Říčka - Šatava IDTV 101 194 78, revitalizace v km 0,00 - 1,01
VZ malého rozsahu Zadáno 11.01.2021 25.01.2021 15:00
Obec Vranovice - PD sportoviště ul. Sokolská
VZ malého rozsahu Zadáno 16.11.2020 30.11.2020 12:00
Výroba immunochromatografických testů protilátek SARS-CoV-1, SARS-CoV-2, MERS, EBOLA
mimo režim ZZVZ Zadávání 07.10.2020 23.10.2020 10:00
Vývoj specializovaného SW a HW pro monitoring osob a předmětů
nadlimitní Vyhodnoceno 17.09.2020 22.10.2020 10:00
Vzdělávání 097 SZÚ
podlimitní Zadáno 02.06.2020 30.06.2020 13:00
Měření a regulace (MAR), Akustické přístroje
nadlimitní Zadáno 06.04.2020 13.05.2020 10:00
Vranovice, oprava povrchu místní komunikace ul. Přibická
VZ malého rozsahu Zadáno 02.04.2020 20.04.2020 10:00
Úprava stávajícího hřbitova - I. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 07.02.2020 24.02.2020 15:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››