Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Založení prvků ÚSES v k.ú. Vranovice
nadlimitní Příjem nabídek 05.02.2020 20.04.2020 09:00
Dodávka technologie, chlazení a kabin s akustickou úpravou
nadlimitní Zadáno 17.12.2019 24.01.2020 10:00
Dodávka nového systému excimerové laserové ablace pro ICP-MS
nadlimitní Zadáno 23.10.2019 26.11.2019 10:00
Pořízení nádob na separovaný odpad ve městě Kynšperk nad Ohří
VZ malého rozsahu Zadáno 11.10.2019 24.10.2019 10:00
Založení prvků ÚSES v k.ú. Vranovice – IP 20 a IP_VN3
mimo režim ZZVZ Zadáno 19.09.2019
Vzdělávání zaměstnanců členů Svazu sléváren ČR – Informační systém pro plánování a řízení slévárenských výrob
nadlimitní Zadáno 26.08.2019 07.10.2019 08:00
Zateplení administrativní budovy AQUATIS a.s.
mimo režim ZZVZ Zadáno 15.08.2019 03.10.2019 08:15
Vestavba zkušebních komor
podlimitní Zadáno 25.07.2019 26.08.2019 10:00
„V 00412 – Bavory, tůně na PB přítoku Dunajovického potoka“
podlimitní Hodnocení 16.07.2019 02.08.2019 10:00
Pořízení kompostérů pro občany města Kynšperk nad Ohří
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2019
Rozvoj a posílení aktivit komunitního centra Unitaria – opakování
podlimitní Zadáno 14.05.2019 05.06.2019 09:00
Dodávka vzduchotechnických jednotek, zvlhčovačů a VZT potrubí
nadlimitní Zadáno 30.04.2019 03.06.2019 10:00
Dodávka popisovacího laseru a dodávka svařovacího automatu
mimo režim ZZVZ Zadáno 23.11.2018 19.12.2018 08:15
Výsadba krajinné zeleně Moravské Prusy
nadlimitní Zadáno 21.09.2018 11.10.2018 09:00
„V 00312B – Březí, tůně na pozemku p. č. 6813“
podlimitní Zadávání 16.08.2018 12.09.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3  ››