Veřejné zakázky Eurovision, a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž administrátorem je Eurovision, a.s..

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Robotizované pracoviště pro svařování - opakování
podlimitní Zadávání VZ 25.09.2017 16.10.2017 08:00
EKOLOGIZACE ZÁVODU ZVU STROJÍRNY A.S.
nadlimitní Zadávání VZ 26.07.2017 27.09.2017 08:00
Předehřev ocelí elektro ohřevem se záznamem teploty předhřevu
podlimitní Zadávání VZ 15.06.2017 12.07.2017 08:00
Úspory energie v areálu společnosti PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s. – Rekonstrukce osvětlení výrobních hal
podlimitní Hodnocení 19.05.2017 15.06.2017 09:00
Dodávka svařovacích zařízení
podlimitní Hodnocení 19.04.2017 15.05.2017 09:00
"Snížení energetické náročnosti žíhací pece KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s."
nadlimitní Hodnocení 21.03.2017 04.05.2017 13:00
Dodávka CNC strojů
nadlimitní Vyhodnoceno 03.03.2017 12.04.2017 10:00
Výstavba tůní a mokřadů v obci Maršov - opakování
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.12.2016 03.01.2017 10:00
Výstavba tůní a mokřadů v obci Maršov
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.11.2016 21.11.2016 10:00
Laserový řezací stroj
podlimitní Vyhodnoceno 21.10.2016 28.11.2016 11:00
Dopravní automobil
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.07.2016 01.08.2016 10:00
Dodávka a montáž technologie chlazení a točivé redukce
nadlimitní Hodnocení 09.05.2016 15.06.2016 11:00
Dodávka technologie pro výrobu potravinových doplňků
nadlimitní Vyhodnoceno 22.02.2016 18.03.2016 10:00
DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ
podlimitní Vyhodnoceno 29.01.2016 26.02.2016 10:00
Rekonstrukce areálu KERVAL a.s.
podlimitní Vyhodnoceno 09.11.2015 15.12.2015 11:00
všechny zakázky