Veřejné zakázky Eurovision, a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž administrátorem je Eurovision, a.s..

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce objektu pro výrobu společnosti SMM Elektro 2
mimo režim ZZVZ Zadávání 12.07.2021 23.08.2021 10:00
Výroba immunochromatografických testů protilátek SARS-CoV-1, SARS-CoV-2, MERS, EBOLA 2
mimo režim ZZVZ Zadávání 29.01.2021 15.02.2021 10:00
Výroba immunochromatografických testů protilátek SARS-CoV-1, SARS-CoV-2, MERS, EBOLA
mimo režim ZZVZ Zadávání 07.10.2020 23.10.2020 10:00
Vývoj specializovaného SW a HW pro monitoring osob a předmětů
nadlimitní Vyhodnoceno 17.09.2020 22.10.2020 10:00
Založení prvků ÚSES v k.ú. Vranovice
nadlimitní Hodnocení 05.02.2020 20.04.2020 09:00
„V 00412 – Bavory, tůně na PB přítoku Dunajovického potoka“
podlimitní Hodnocení 16.07.2019 02.08.2019 10:00
„V 00312B – Březí, tůně na pozemku p. č. 6813“
podlimitní Zadávání 16.08.2018 12.09.2018 10:00
Dopravní automobil
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.07.2016 01.08.2016 10:00
všechny zakázky