Veřejné zakázky Eurovision, a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž administrátorem je Eurovision, a.s..

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce haly 3 - opakování
mimo režim ZZVZ Zadávání VZ 13.12.2017 22.01.2018 08:00
Předehřev ocelí elektro ohřevem se záznamem teploty předhřevu
podlimitní Zadávání VZ 15.06.2017 12.07.2017 08:00
"Snížení energetické náročnosti žíhací pece KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s."
nadlimitní Hodnocení 21.03.2017 04.05.2017 13:00
Dopravní automobil
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.07.2016 01.08.2016 10:00
Vybudování centra diferencovaného zpracování dat – související služby poradců
nadlimitní Hodnocení 16.10.2014 08.12.2014 10:00
Vybudování centra diferencovaného zpracování dat
nadlimitní Hodnocení 18.07.2014 16.10.2014 15:00
všechny zakázky