Veřejné zakázky Eurovision, a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž administrátorem je Eurovision, a.s..

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.28 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
„V 00312B – Březí, tůně na pozemku p. č. 6813“
podlimitní Zadávání VZ 16.08.2018 04.09.2018 10:00
Zateplení vzdělávacího centra ve Vranovicích
nadlimitní Hodnocení 15.05.2018 11.07.2018 10:00
Zateplení střechy výrobní haly
mimo režim ZZVZ Zadávání VZ 15.03.2018 19.04.2018 10:00
Dodávka technologie pro pekařství KESI
podlimitní Hodnocení 27.02.2018 12.04.2018 08:00
"Snížení energetické náročnosti žíhací pece KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s."
nadlimitní Vyhodnoceno 21.03.2017 04.05.2017 13:00
Dopravní automobil
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.07.2016 01.08.2016 10:00
Vybudování centra diferencovaného zpracování dat – související služby poradců
nadlimitní Hodnocení 16.10.2014 08.12.2014 10:00
Vybudování centra diferencovaného zpracování dat
nadlimitní Hodnocení 18.07.2014 16.10.2014 15:00
všechny zakázky