Veřejné zakázky Eurovision, a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž administrátorem je Eurovision, a.s..

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základní specifikaci jednotlivých VZ a případně k dodatečným informacím a zadávací dokumentaci, je-li poskytována neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce a manuálu appletu elektronického podpisu.

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Typ dle předp. hodnoty Fáze zadávacího řízení Počátek běhu lhůt Lhůta pro nabídky / žádosti
Dopravní automobil
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.07.2016 01.08.2016 10:00
Dodávka a montáž technologie chlazení a točivé redukce
nadlimitní Hodnocení 09.05.2016 15.06.2016 11:00
Dodávka technologie pro výrobu potravinových doplňků
nadlimitní Vyhodnoceno 22.02.2016 18.03.2016 10:00
DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ
podlimitní Vyhodnoceno 29.01.2016 26.02.2016 10:00
Rekonstrukce areálu KERVAL a.s.
podlimitní Vyhodnoceno 09.11.2015 15.12.2015 11:00
Projektová a související činnost
podlimitní Vyhodnoceno 25.09.2015 20.10.2015 10:00
Vybudování centra diferencovaného zpracování dat – související služby poradců
nadlimitní Hodnocení 16.10.2014 08.12.2014 10:00
Vybudování centra diferencovaného zpracování dat
nadlimitní Hodnocení 18.07.2014 16.10.2014 15:00
všechny zakázky