Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Předcházení vzniku odpadů v obci Vranovice
VZ malého rozsahu Zadáno 19.07.2023 14.08.2023 12:00
Revitalizace veřejného osvětlení obce Vranovice
VZ malého rozsahu Zadáno 29.06.2023 17.07.2023 18:00
Rekonstrukce podlahy kulturního sálu
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2023 01.03.2023 00:00
Vranovice – sportoviště II.
podlimitní Zadáno 20.09.2022 04.11.2022 10:00
Zadání projekčních činností pro obec Vranovice
mimo režim ZZVZ Zadáno 20.09.2022
Ul. Sokolská: rozšíření komunikace + parkovací zálivy
VZ malého rozsahu Zadáno 29.08.2022 19.09.2022 13:00
Kratochvilka – splašková kanalizace, pokanalizační úpravy místních komunikací
VZ malého rozsahu Zadáno 16.05.2022 16.05.2022 00:00
Kratochvilka – splašková kanalizace, pokanalizační úpravy chodníků a vjezdů
VZ malého rozsahu Zadáno 14.05.2022 16.05.2022 00:00
Přístavba a stavební úpravy bytového domu s nebytovým prostorem-Vranovice
podlimitní Zadáno 05.04.2022 06.05.2022 10:00
Nástavba budovy základní školy Vranovice
podlimitní Zadáno 09.02.2022 07.03.2022 10:00
Dešťová kanalizace - odvodnění křižovatek ulic Nosislavská/Lipová, Zahradní/Lipová
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2022 07.02.2022 13:00
Intenzifikace přečerpávací stanice - ul. Pouzdřanská
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2021 13.12.2021 14:00
Oprava chodníků na ul. U Hlinku
VZ malého rozsahu Zadáno 23.08.2021 06.09.2021 15:00
Obec Vranovice - PD pro venkovní sportoviště
VZ malého rozsahu Zadáno 09.08.2021 06.09.2021 17:00
Rekonstrukce objektu pro výrobu společnosti SMM Elektro 2
mimo režim ZZVZ Zadáno 12.07.2021 23.08.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››