Zakázka: Dodávka popisovacího laseru a dodávka svařovacího automatu

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 118
Systémové číslo: P18V00000020
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 23.11.2018
Nabídku podat do: 19.12.2018 08:15

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka popisovacího laseru a dodávka svařovacího automatu
 • Druh zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem výběrového řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem, jejímž předmětem je dodávka popisovacího laseru a dodávka svařovacího automatu. Přesný popis předmětu zakázky je vymezen zadávací dokumentací včetně veškerých příloh.

Zakázka je rozdělena na 2 části:
Dílčí část A: Dodávka popisovacího laseru
Dílčí část B: Dodávka svařovacího automatu

Účastníci mohou podat nabídku na kteroukoliv samostatnou část veřejné zakázky, případně na obě dvě části veřejné zakázky (vždy ale jako samostatné nabídky v samostatných obálkách). Na každou z částí veřejné zakázky je přitom možno podat pouze jednu nabídku. Zadavatel nepřipouští variantní řešení. Zadavatel dále nepřipouští nabídky obsahující zpoplatněné plnění nad rámec plnění požadovaného touto zadávací dokumentací; taková nabídka bude ze soutěže vyřazena a účastník bude vyloučen pro nesplnění podmínek zadání.
Předmět zakázky bude plněn na základě kupní smlouvy uzavřené mezi dodavatelem a zadavatelem pro danou dílčí část.

Předmět zakázky:
Dílčí část A:
Předmětem je dodávka popisovacího laseru – ruční přenosný laser – tisk loga, popisů ovládacích prvků, popisy probíhají elektromechanickou cestou. Přesný popis specifikace a požadovaných parametrů na popisovací laser je specifikovány v příloze č. 1 zadávací dokumentace – Technická specifikace – dílčí část A.
Předmět zakázky je podrobně specifikován zadávací dokumentací včetně všech příloh, zejména technickou specifikací pro dílčí část A (příloha č. 1 zadávací dokumentace).
Součástí předmětu zakázky je dále:
1. Doprava do místa plnění zakázky.
2. Záruční doba v délce min. 24 měsíců ode dne převzetí zařízení.
3. Nástup na servisní opravu do 24 hodin od nahlášení poruchy.

Dílčí část B:
Předmětem je dodávka svařovacího automatu – automat sloužící k přivařování rotačních dílů (např. trubek, kolen, nátrubků, vsuvek) do přírub, případně do kotevních desek. Tvar příruby (kotevní desky) může být libovolný – nemusí být rotační – při přivařování je svařenec pevně upnut a rotuje pouze hořák.
Předmět zakázky je podrobně specifikován zadávací dokumentací včetně všech příloh, zejména technickou specifikací (příloha č. 5 zadávací dokumentace).
Součástí předmětu zakázky je dále:
1. Doprava do místa plnění zakázky.
2. Záruční doba v délce min. 24 měsíců ode dne převzetí zařízení.

Celková předpokládaná hodnota zakázky činí 1 995 084 Kč bez DPH.

Předpokládaná hodnota dílčí části A) činí: 1 112 084 Kč bez DPH
Předpokládaná hodnota dílčí části B) činí: 883 000 Kč bez DPH

Nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jiný
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 1 995 084 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: AZP Brno s.r.o.
 • IČO: 46973150
 • Poštovní adresa:
  Sladovnická 508/17, Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zástupce zadavatele: Eurovision, a.s., Veveří 102, 616 00 Brno.

Kontakt

Části zakázky

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy