Zakázka: Dodávka brusek pro povrchovou úpravu a dodávka pracovních stolů s příslušenstvím

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 95
Systémové číslo: P17V00000029
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 04.12.2017
Nabídku podat do: 20.12.2017 08:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka brusek pro povrchovou úpravu a dodávka pracovních stolů s příslušenstvím
 • Druh zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem výběrového řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem, jejímž předmětem je dodávka 4 kusů brusek pro povrchovou úpravu s odlišnými funkcemi a 3 kusů pracovních stolů vč. příslušenství. Přesný popis předmětu zakázky je vymezen zadávací dokumentací včetně veškerých příloh.

Zakázka je rozdělena na 2 části:
Dílčí část A: Dodávka 4 kusů brusek pro povrchovou úpravu s odlišnými funkcemi
Dílčí část B: Dodávka 3 kusů pracovních stolů vč. příslušenství

Účastníci mohou podat nabídku na kteroukoliv samostatnou část veřejné zakázky, případně na obě dvě části veřejné zakázky (vždy ale jako samostatné nabídky v samostatných obálkách). Na každou z částí veřejné zakázky je přitom možno podat pouze jednu nabídku. Zadavatel nepřipouští variantní řešení. Zadavatel dále nepřipouští nabídky obsahující zpoplatněné plnění nad rámec plnění požadovaného touto zadávací dokumentací; taková nabídka bude ze soutěže vyřazena a účastník bude vyloučen pro nesplnění podmínek zadání.

Zadavatel upozorňuje, že toto výběrové řízení není zadávacím řízením dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, v platném znění.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 1 150 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: AZP Brno s.r.o.
 • IČO: 46973150
 • Poštovní adresa:
  Sladovnická 508/17, Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zástupce zadavatele: Eurovision, a.s., Veveří 102, 616 00 Brno.

Kontakt

Části zakázky

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy