Veřejná zakázka: Dodávka software

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 94
Systémové číslo: P17V00000028
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 15.11.2017
Nabídku podat do: 04.12.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Dodávka software
  • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem výběrového řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem, jejímž předmětem je dodávka - doplnění stávajícího programu o výpočetní modul, který umožní správné dimenzování součástek bez nutnosti jejich nadbytečného dimenzování - tím dochází k úspoře materiálu, software musí být kompatibilní se softwarem, který používá zadavatel na stávajících strojích. Jedná se o doplnění stávajícího 3D kreslícího programu SolidEDGE. Přesný popis předmětu zakázky je vymezen zadávací dokumentací včetně veškerých příloh.
Účastník nabídne takové plnění, které přesně odpovídá požadavkům, v příloze č. 1 – Technická specifikace, zadávací dokumentace.

Součástí předmětu zakázky je dále:
ROČNÍ MAINTENANCE (tzn. technická roční údržba, hotline, helpdesk, průběžné updaty a upgrady, přístup k nejnovějším verzím a opravám, možnost používání domácích, cestovních a pohotovostních licencí).


Zadavatel upozorňuje, že toto výběrové řízení není zadávacím řízením dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, v platném znění.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

  • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
  • Režim veřejné zakázky: podlimitní
  • Předpokládaná hodnota: 1 150 000 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: AZP Brno s.r.o.
  • IČO: 46973150
  • Poštovní adresa:
    Sladovnická 508/17, Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Adresa zástupce zadavatele: Eurovision, a.s., Veveří 102, 616 00 Brno

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky