Veřejná zakázka: Rozvoj a posílení aktivit komunitního centra Unitaria – opakování

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 122
Systémové číslo: P19V00000002
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 14.05.2019
Nabídku podat do: 05.06.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Rozvoj a posílení aktivit komunitního centra Unitaria – opakování
  • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Zadavatel, Náboženská společnost českých unitářů, se sídlem Karlova 186/8, Staré Město, 110 00 Praha, vyhlašuje zadávací řízení na stavební práce s názvem „Rozvoj a posílení aktivit komunitního centra Unitaria – opakování“, jehož předmětem jsou stavební úpravy 2 stávajících kulturních sálů umístěných v 1. PP funkcionalistického objektu ze 30. let, přístupných z ulice Anenská, pod stávajícím divadelním sálem.
Cílem je zkvalitnit prostředí následujícími úpravami:
• Rozšíření předsálí většího ‐ Čapkova sálu a vymístění záchodů pro veřejnost do prostor stávajících skladů pod dvorkem. Zajištění WC pro osoby s omezeným pohybem.
• Úpravy předsálí menšího – Hašplova sálu, úpravy WC.
• Úpravy a posílení VZT obou sálů umístěním technologie VZT do prostor kotelny domu v 2. P.P. ventilace VZT bude žaluzií okna v ulici Anenská 3. NP.
Provozní řešení sálů zůstává stávající. U Čapkova sálu dochází k posílení funkce předsálí jeho zvětšením – vymístěním šatny a přesunem WC na pozičně vhodnější místo nevyužívaného skladiště.
Dále budou provedeny práce, které zabezpečí bezbariérové využívání prostor.
Také dojde k prodloužení výtahu do 1. P.P.

Předmět zakázky bude řešen ve dvou etapách: Etapa č. 1 a Etapa č. 2. Tyto dvě etapy tvoří celý předmět zakázky a představují celé dílo, viz. bod 5. 3. zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

  • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
  • Režim veřejné zakázky: podlimitní
  • Předpokládaná hodnota: 13 715 232 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Náboženská společnost českých unitářů
  • IČO: 00460524
  • Poštovní adresa:
    Praha, Staré Město, Karlova 186/8

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK https://profilzadavatele.eurovision.cz/profile_display_104.html

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky