Zakázka: Rekonstrukce objektu pro výrobu společnosti SMM Elektro 2

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 178
Systémové číslo: P21V00000008
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 12.07.2021
Nabídku podat do: 23.08.2021 10:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

  • Název: Rekonstrukce objektu pro výrobu společnosti SMM Elektro 2
  • Druh zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem projektu je rekonstrukce starého technicky nevyhovujícího objektu pro realizaci výrobní činnosti blíže specifikovaných v projektové dokumentaci a výkazu výměr.

Jestliže tato ZD obsahuje odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitý výrobek nebo určitou osobu, popř. její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel umožňuje pro plnění zakázky použít i jiných rovnocenných (tj. kvalitativně a technicky obdobných) řešení.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

  • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
  • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
  • Předpokládaná hodnota: 14 513 693 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: SMM Elektro, spol. s r.o.
  • IČO: 63477076
  • Poštovní adresa:
    Cejl 58/72, Zábrdovice, 602 00 Brno

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
RPA Tender, s.r.o.
třída Kpt. Jaroše 13
602 00 Brno

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě zakázky