Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rekonstrukce objektu pro výrobu společnosti SMM Elektro 2
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem projektu je rekonstrukce starého technicky nevyhovujícího objektu pro realizaci výrobní činnosti blíže specifikovaných v projektové dokumentaci a výkazu výměr.

Jestliže tato ZD obsahuje odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitý výrobek nebo určitou osobu, popř. její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel umožňuje pro plnění zakázky použít i jiných rovnocenných (tj. kvalitativně a technicky obdobných) řešení.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: RPA Tender, s.r.o.
třída Kpt. Jaroše 13
602 00 Brno
Kontakt: tender@plusprojekt.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: mimo režim ZZVZ
Postup zadání: otevřené řízení
Datum pro předběžný zájem:
Datum pro žádosti o účast:
Datum pro předběžné nabídky:
Datum předložení nabídky: 23.08.2021 10:00
Datum zahájení: 12.07.2021 18:19
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: