Zakázka: Dodávka pracovních stolů s příslušenstvím

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 106
Systémové číslo: P18V00000008
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 02.03.2018
Nabídku podat do: 26.03.2018 08:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

  • Název: Dodávka pracovních stolů s příslušenstvím
  • Druh zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem výběrového řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem, jejímž předmětem je dodávka 3 kusů pracovních stolů vč. příslušenství. Přesný popis předmětu zakázky je vymezen zadávací dokumentací včetně veškerých příloh.
Předmět zakázky je podrobně specifikován zadávací dokumentací včetně všech příloh, zejména technickou specifikací (příloha č. 1 zadávací dokumentace).

Součástí předmětu zakázky je dále:
Doprava do místa plnění zakázky.
Záruční doba v délce 24 měsíců ode dne převzetí zařízení.

Zadavatel upozorňuje, že toto výběrové řízení není zadávacím řízením dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, v platném znění.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

  • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
  • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
  • Předpokládaná hodnota: 550 000 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: AZP Brno s.r.o.
  • IČO: 46973150
  • Poštovní adresa:
    Sladovnická 508/17, Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Adresa zástupce zadavatele: Eurovision, a.s., Veveří 102, 616 00 Brno

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě zakázky