Profil zadavatele: SMM Elektro, spol. s r.o.

  • Název: SMM Elektro, spol. s r.o.
  • IČO: 63477076
  • Adresa:
    Cejl 58/72, Zábrdovice, 602 00 Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://profilzadavatele.eurovision.cz/profile_display_73.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce objektu pro výrobu společnosti SMM Elektro 2
mimo režim ZZVZ Zadávání 12.07.2021 23.08.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016