Profil zadavatele: KOVO GKZ s.r.o.

  • Název: KOVO GKZ s.r.o.
  • IČO: 26346958
  • Adresa:
    Svatava, U Přádelny 96, PSČ 35703
  • Adresa profilu zadavatele: https://profilzadavatele.eurovision.cz/profile_display_72.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Robotizované pracoviště pro svařování - opakování
podlimitní Zadáno 25.09.2017 16.10.2017 08:00
Dodávka CNC strojů
nadlimitní Zadáno 03.03.2017 12.04.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016