Profil zadavatele: Strojírny Prostějov, a.s.

  • Název: Strojírny Prostějov, a.s.
  • IČO: 46900331
  • Adresa:
    Kojetínská 3700/5, 796 01 Prostějov
  • Adresa profilu zadavatele: https://profilzadavatele.eurovision.cz/profile_display_48.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 401662

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pořízení odmašťovacího pracoviště
podlimitní Zadáno 28.11.2014 18.12.2014 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016