Veřejná zakázka: Pořízení odmašťovacího pracoviště

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 39
Systémové číslo: P14V00000018
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 28.11.2014
Nabídku podat do: 18.12.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Pořízení odmašťovacího pracoviště
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je novostavba lehké ocelové haly pro odmašťovací pracoviště. Tato bude provozně přiléhat ke stávajícímu lakovacímu přístřešku a lakovně. Vstup do objektu bude možný jak ze strany lakovacího přístřešku, tak z lakovny. Vrata z lakovacího přístřešku budou sloužit pro nově vybudovanou kolejovou a závěsnou drážku vedoucí z přístřešku do „odmašťovacího boxu“. Závěsná drážka bude pokračovat přes „spojovací krček“ do skladové haly lakovny, jejíž podlaha je oproti niveletě odmašťovány na výškové úrovni +0,460m. Součástí výstavby je i vestavek vodního hospodářství, situovaný ve stávající skladové hale lakovny. Mimo tento vestavek je zde navrženo i umístění VZT jednotky a části technologie odmašťovny.
Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části:
Část 1: Pořízení odmašťovacího pracoviště – stavební část
Část 2: Pořízení odmašťovacího pracoviště – technologická část
Uchazeči mohou podat nabídku na kteroukoliv samostatnou část předmětu plnění, případně na obě části předmětu plnění (vždy ale jako samostatné nabídky v samostatných obálkách). Na každou z částí předmětu plnění je přitom možno podat pouze jednu nabídku.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Strojírny Prostějov, a.s.
 • IČO: 46900331
 • Poštovní adresa:
  Kojetínská 3700/5, 796 01 Prostějov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 401662

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Eurovision, a.s., Veveří 2581/102, 616 00 Brno

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy