Profil zadavatele: LOMINA Superbio a.s.

  • Název: LOMINA Superbio a.s.
  • IČO: 07420099
  • Adresa:
    Bucharova 2657/12
    158 00 Praha 5 stodůlky
  • Adresa profilu zadavatele: https://profilzadavatele.eurovision.cz/profile_display_147.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výroba immunochromatografických testů protilátek SARS-CoV-1, SARS-CoV-2, MERS, EBOLA 2
mimo režim ZZVZ Zadávání 29.01.2021 15.02.2021 10:00
Výroba immunochromatografických testů protilátek SARS-CoV-1, SARS-CoV-2, MERS, EBOLA
mimo režim ZZVZ Zadávání 07.10.2020 23.10.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016