Zakázka: Výroba immunochromatografických testů protilátek SARS-CoV-1, SARS-CoV-2, MERS, EBOLA

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 163
Systémové číslo: P20V00000024
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 07.10.2020
Nabídku podat do: 23.10.2020 10:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Výroba immunochromatografických testů protilátek SARS-CoV-1, SARS-CoV-2, MERS, EBOLA
 • Druh zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Veřejná zakázka s názvem „Výroba immunochromatografických testu protilátek SARS-CoV-1, SARS-CoV-2, MERS, EBOLA“ je dělena na 4 části dle jejich logických celků.
• Předmětem první části veřejné zakázky je dodávka dispenzoru chemických látek pro nanášení reakčních vrstev a nástřik konjugátu a laminátoru chromatografického panelu.
• Předmětem druhé části veřejné zakázky je dodávka dvou kusů termo-transferové tiskárny etiket.
• Předmětem třetí části veřejné zakázky je dodávka řezacího modulu chromatografického panelu, uzavíracího lisu plastových karet a průběžného svářecího stroje.
• Předmětem čtvrté části veřejné zakázky je dodávka komorového stroje pro balení do smrštitelné fólie.
Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v Příloze č. 2 až č.5 ZD (Technické podmínky). Splnění technických podmínek dodavatel doloží vyplněním Přílohy č. 2 až č.5 této ZD.

Jestliže tato ZD obsahuje odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitý výrobek nebo určitou osobu, popř. její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel umožňuje pro plnění zakázky použít i jiných rovnocenných (tj. kvalitativně a technicky obdobných) řešení.
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Zadavatel umožňuje dílčí plnění dle výše uvedených logických celků

Celková předpokládaná hodnota zakázky: 126 210 €
Předpokládaná hodnota první části zakázky: 79 840,- €
Předpokládaná hodnota druhé části zakázky: 2 460,- €
Předpokládaná hodnota třetí části zakázky: 42 100,- €
Předpokládaná hodnota čtvrté části zakázky: 1810,- €

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jiný
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 3 411 456 Kč bez DPH

Místo plnění

 • dle jednotlivých částí

Zadavatel

 • Úřední název: LOMINA Superbio a.s.
 • IČO: 07420099
 • Poštovní adresa:
  Bucharova 2657/12
  158 00 Praha 5 stodůlky

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
RPA Tender, s.r.o.
třída Kpt. Jaroše 13
602 00 Brno

Kontakt

Části zakázky

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy