Veřejná zakázka: Dodávka ohýbačky trubek

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 93
Systémové číslo: P17V00000027
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 15.11.2017
Nabídku podat do: 04.12.2017 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Dodávka ohýbačky trubek
  • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem je dodávka NC trnové ohýbačky tenkostěnných trubek, která umožňuje přesné ohýbání tenkostěnných trubek bez jejich deformace.

Přesný popis předmětu zakázky je vymezen zadávací dokumentací včetně veškerých příloh.
Účastník nabídne takové plnění, které přesně odpovídá požadavkům, v příloze č. 1 – Technická specifikace, zadávací dokumentace.

Součástí předmětu zakázky je dále:

Speciální nástroje pro ohyb trubek, které zajistí, že se trubka v ohybu nebude bortit.
Doprava, uvedení do provozu, zaškolení obsluhujícího personálu.
Dodání veškeré dokumentace k dodávaným technologiím v českém jazyce ve dvou vyhotoveních (1x originál, 1x prostá kopie) a 1x na CD, a to ve formátu pdf.
Prohlášení o shodě – CE certfikace
Záruční doba se sjednává v délce 24 měsíců ode dne převzetí stroje.
Nástup na servisní opravu do 48 hodin od nahlášení poruchy.


Zadavatel upozorňuje, že toto výběrové řízení není zadávacím řízením dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, v platném znění.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

  • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
  • Režim veřejné zakázky: podlimitní
  • Předpokládaná hodnota: 2 965 000 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: AZP Brno s.r.o.
  • IČO: 46973150
  • Poštovní adresa:
    Sladovnická 508/17, Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Adresa zástupce zadavatele Eurovision, a.s., Veveří 102, 616 00 Brno

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky