Veřejná zakázka: Založení prvků ÚSES v k.ú. Vranovice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 140
Systémové číslo: P20V00000001
Evidenční číslo zadavatele: 2020001
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-005133
Datum zahájení: 05.02.2020
Žádost o účast podat do: 09.03.2020 09:00
Nabídku podat do: 20.04.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Založení prvků ÚSES v k.ú. Vranovice
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provedení soustavy dílčích opatření, krajinných úprav, které vychází z návrhu plánu společných zařízení komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vranovice nad Svratkou. Pozemkovou úpravou byly pro krajinné úpravy vyčleněny parcely, které jsou ve vlastnictví Obce Vranovice. Téměř většina ploch na vyčleněných pozemcích řešených prvků je v současnosti užívána jako orná půda. Malou část RBK 147 tvoří skupinka několika dřevin (na pozemku p.č. 3543), která zůstane bez úprav (pouze bude doplněno několik soliterních stromů). Většina orné půdy na pozemcích bude vzhledem k cílové funkci prvků přeměněna na trávobylinné porosty s liniovými výsadbami dřevin. Součástí zakázky je následná péče o založené porosty dřevin v délce 4 roky

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: užší řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 19 955 016 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Obec Vranovice
 • IČO: 00283720
 • Poštovní adresa:
  Vranovice, Školní 1, PSČ 691 25
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60065859

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
https://nen.nipez.cz/

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy