Zakázka: Zateplení administrativní budovy AQUATIS a.s.

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 130
Systémové číslo: P19V00000010
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 15.08.2019
Nabídku podat do: 03.10.2019 08:15

Název, druh zakázky a popis předmětu

  • Název: Zateplení administrativní budovy AQUATIS a.s.
  • Druh zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem výběrového řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem, jejímž předmětem jsou stavební práce. Přesný popis předmětu zakázky je vymezen zadávací dokumentací včetně veškerých příloh.

Předmět zakázky je přesně vymezen zadávací dokumentací včetně všech jejích příloh, zejména pak projektovou dokumentací s názvem: „Zateplení budovy společnosti AQUATIS“, zpracovanou viz. bod 4.7 ZD, včetně výkazu výměr, která je přílohou zadávací dokumentace.
Předmětem zakázky je komplexní zateplení objektu a navazujících konstrukcí včetně výměny některých otopných těles, nových venkovních stínících prvků v podobě venkovních žaluzií a dále výměny a doplnění bezpečnostních prvků fasády a navazující práce pro dokončení stavby jako celku.
Dojde k provedení nových zateplovacích konstrukcí a to zejména:
• Obvodový plášť;
• Sokl;
• Plochá střecha;
• Terasa;
• Půdní prostor;
• Vestavba v podkroví;

Barevné řešení pohledových konstrukcí bude v souladu s okolní zástavbou a bude provedeno z probarvené silikonové omítkové směsi v minimálně dvou odstínech.

Součástí předmětu plnění zakázky je také odstranění azbestu a jeho likvidace. Účastník musí vlastnit povolení pro zacházení s nebezpečným odpadem. Účastník povolení pro zacházení s nebezpečným odpadem předloží ve své nabídce.

Zadavatel upozorňuje, že veškeré práce budou probíhat za plného provozu předmětného objektu.
Zadavatel neumožňuje dílčí plnění.

Nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

  • Postup: uveřejnění na profilu - jiný
  • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
  • Předpokládaná hodnota: 20 220 526 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: AQUATIS a.s.
  • IČO: 46347526
  • Poštovní adresa:
    Brno-střed, Veveří, Botanická 834/56

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zástupce zadavatele:
Eurovision, a.s.,
Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě zakázky