Veřejná zakázka: „V 00412 – Bavory, tůně na PB přítoku Dunajovického potoka“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 128
Systémové číslo: P19V00000008
Evidenční číslo zadavatele: V 00409
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 16.07.2019
Nabídku podat do: 02.08.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: „V 00412 – Bavory, tůně na PB přítoku Dunajovického potoka“
  • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní obstarání všech prací, služeb a dodávek souvisejících s projektem Bavory, tůně na PB přítoku Dunajovického potoka, kterým jsou práce podle projektové dokumentace „Bavory, tůně na PB přítoku Dunajovického potoka“ vypracované projektantem Ing. Karel Vaštík, se sídlem Lideřovská 14, 696 61 Vnorovy, IČO: 18177018, číslo v seznamu ČKAIT 1300755, autorizace pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (dále jen „projektová dokumentace“). Všechny vlastnosti, postupy, požadavky a specifikace jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo, která je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace a v projektové dokumentaci, která je společně s výkazem výměr přílohou č. 4 této zadávací dokumentace.
Technický dozor u této zakázky nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.
Je-li v zadávacích podmínkách, technických specifikacích, projektové dokumentaci či výkazu výměr uveden odkaz na určité dodavatele, výrobky nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, tak se dle ustanovení § 89 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, považuje takovýto odkaz za upřesnění technických podmínek, které by bez jeho použití nebyly dostatečně přesné a srozumitelné. Zadavatel u každého takového odkazu výslovně uvádí a připouští možnost nabídnout jiné rovnocenné řešení.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

  • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
  • Režim veřejné zakázky: podlimitní
  • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

  • Úřední název: VERDE VIDA s.r.o.
  • IČO: 04000331
  • Poštovní adresa:
    Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://profilzadavatele.eurovision.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy