Profil zadavatele: Libor Kepák

  • Název: Libor Kepák
  • IČO: 49487639
  • Adresa:
    V Dědině 158, 664 82 Říčany
  • Adresa profilu zadavatele: https://profilzadavatele.eurovision.cz/profile_display_83.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení