Profil zadavatele: PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s.

  • Název: PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s.
  • IČO: 15821773
  • Adresa:
    Nádražní 697, 395 01 Pacov
  • Adresa profilu zadavatele: https://profilzadavatele.eurovision.cz/profile_display_74.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Úspory energie v areálu společnosti PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s. – Rekonstrukce osvětlení výrobních hal
podlimitní Zadáno 19.05.2017 15.06.2017 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016