Profil zadavatele: TINA MĚLNÍK,s.r.o.

  • Název: TINA MĚLNÍK,s.r.o.
  • IČO: 61680826
  • Adresa:
    Zelená 3749, 276 01 Mělník
  • Adresa profilu zadavatele: https://profilzadavatele.eurovision.cz/profile_display_70.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné veřejné zakázky k zobrazení