Profil zadavatele: BIOFERM - lihovar Kolín, a.s.

  • Název: BIOFERM - lihovar Kolín, a.s.
  • IČO: 46350811
  • Adresa:
    Havlíčkova 140, Kolín IV, 280 02 Kolín
  • Adresa profilu zadavatele: https://profilzadavatele.eurovision.cz/profile_display_66.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení