Profil zadavatele: KERVAL a.s.

  • Název: KERVAL a.s.
  • IČO: 26730758
  • Adresa:
    Karlštejn 261, okres Beroun, PSČ 26718
  • Adresa profilu zadavatele: https://profilzadavatele.eurovision.cz/profile_display_56.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 522972

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka materiálu - opakování
podlimitní Zadáno 10.03.2016 04.04.2016 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016