Profil zadavatele: Obec Vranovice

  • Název: Obec Vranovice
  • IČO: 00283720
  • Adresa:
    Vranovice, Školní 1, PSČ 691 25
  • Adresa profilu zadavatele: https://profilzadavatele.eurovision.cz/profile_display_4.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60065859

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Úprava stávajícího hřbitova - I. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 07.02.2020 24.02.2020 15:00
Založení prvků ÚSES v k.ú. Vranovice
nadlimitní Hodnocení 05.02.2020 20.04.2020 09:00
Koupě traktoru
VZ malého rozsahu Zadáno 16.01.2020 07.02.2020 10:00
Založení prvků ÚSES v k.ú. Vranovice – IP 20 a IP_VN3
mimo režim ZZVZ Zadáno 19.09.2019
Sadové úpravy - školní zahrada MŠ a ZŠ
VZ malého rozsahu Zadáno 12.09.2019 01.10.2019 10:00
Vranovice - oprava chodníků na ul. Obchodní a Zahradní
VZ malého rozsahu Zadáno 24.06.2019 10.07.2019 10:00
Knihovna Vranovice - dodávka interiéru
VZ malého rozsahu Zadáno 07.05.2019 27.05.2019 10:00
Zateplení vzdělávacího centra ve Vranovicích
nadlimitní Zadáno 15.05.2018 11.07.2018 10:00
Naučná stezka - I. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 14.05.2018 28.05.2018 15:00
Vzdělávací centrum a rozšíření kapacity MŠ - vybavení nábytkem
VZ malého rozsahu Zadáno 15.03.2018 03.04.2018 14:00
Vranovice, ul. Dlouhá: oprava místní komunika
VZ malého rozsahu Zadáno 12.02.2018 05.03.2018 17:00
ul. Vinohrádky: komunikace + inženýrské sítě
VZ malého rozsahu Zadáno 16.08.2017 18.09.2017 17:00
Stavební úpravy a přístavba MŠ Vranovice na pozemku parc. č. 333/2 v k.ú. Vranovice nad Svratkou
VZ malého rozsahu Zadáno 10.04.2017 25.04.2017 15:00
Dopravní automobil
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.07.2016 01.08.2016 10:00
Bytový dům Vranovice
podlimitní Zadáno 01.07.2015 30.07.2015 16:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2  ››