Profil zadavatele: Obec Vranovice

  • Název: Obec Vranovice
  • IČO: 00283720
  • Adresa:
    Vranovice, Školní 1, PSČ 691 25
  • Adresa profilu zadavatele: https://profilzadavatele.eurovision.cz/profile_display_4.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60065859

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Obec Vranovice - PD pro venkovní sportoviště
VZ malého rozsahu Zadáno 09.08.2021 06.09.2021 17:00
Oprava komunikace a kanalizace na ul. U koupaliště a u Floriánka
VZ malého rozsahu Zadáno 21.06.2021 12.07.2021 15:00
Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace v budově ZŠ
VZ malého rozsahu Zadáno 11.01.2021 08.02.2021 15:00
Oprava chodníků na ul. Nová
VZ malého rozsahu Zadáno 11.01.2021 25.01.2021 15:00
Říčka - Šatava IDTV 101 194 78, revitalizace v km 0,00 - 1,01
VZ malého rozsahu Zadáno 11.01.2021 25.01.2021 15:00
Obec Vranovice - PD sportoviště ul. Sokolská
VZ malého rozsahu Zadáno 16.11.2020 30.11.2020 12:00
Vranovice, oprava povrchu místní komunikace ul. Přibická
VZ malého rozsahu Zadáno 02.04.2020 20.04.2020 10:00
Úprava stávajícího hřbitova - I. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 07.02.2020 24.02.2020 15:00
Založení prvků ÚSES v k.ú. Vranovice
nadlimitní Hodnocení 05.02.2020 20.04.2020 09:00
Koupě traktoru
VZ malého rozsahu Zadáno 16.01.2020 07.02.2020 10:00
Založení prvků ÚSES v k.ú. Vranovice – IP 20 a IP_VN3
mimo režim ZZVZ Zadáno 19.09.2019
Sadové úpravy - školní zahrada MŠ a ZŠ
VZ malého rozsahu Zadáno 12.09.2019 01.10.2019 10:00
Vranovice - oprava chodníků na ul. Obchodní a Zahradní
VZ malého rozsahu Zadáno 24.06.2019 10.07.2019 10:00
Knihovna Vranovice - dodávka interiéru
VZ malého rozsahu Zadáno 07.05.2019 27.05.2019 10:00
Zateplení vzdělávacího centra ve Vranovicích
nadlimitní Zadáno 15.05.2018 11.07.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2  ››