Profil zadavatele: Eurovision, a.s.

  • Název: Eurovision, a.s.
  • IČO: 27691845
  • Adresa:
    Purkyňova 648/125
    61200 Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://profilzadavatele.eurovision.cz/profile_display_2.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení