Profil zadavatele: BIC Brno spol. s r.o.

  • Název: BIC Brno spol. s r.o.
  • IČO: 41601670
  • Adresa:
    Purkyňova 648/125
    61200 Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://profilzadavatele.eurovision.cz/profile_display_122.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka nového systému excimerové laserové ablace pro ICP-MS
nadlimitní Zadáno 23.10.2019 26.11.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016