Profil zadavatele: Obec Kratochvilka

  • Název: Obec Kratochvilka
  • IČO: 00488186
  • Adresa:
    Kratochvilka č.p.7, 664 91 Ivančice
  • Adresa profilu zadavatele: https://profilzadavatele.eurovision.cz/profile_display_11.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 346857

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce podlahy kulturního sálu
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2023 01.03.2023 00:00
Kratochvilka – splašková kanalizace, pokanalizační úpravy místních komunikací
VZ malého rozsahu Zadáno 16.05.2022 16.05.2022 00:00
Kratochvilka – splašková kanalizace, pokanalizační úpravy chodníků a vjezdů
VZ malého rozsahu Zadáno 14.05.2022 16.05.2022 00:00
Zateplení Obecního úřadu, MŠ a restaurace Kratochvilka č. p. 7
VZ malého rozsahu Zadáno 04.01.2013 21.01.2013 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016