Zakázka: Založení prvků ÚSES v k.ú. Vranovice – IP 20 a IP_VN3

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 134
Systémové číslo: P19V00000014
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 19.09.2019

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Založení prvků ÚSES v k.ú. Vranovice – IP 20 a IP_VN3
 • Druh zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení dvou stavebních objektů, a to SO-06, Interakční prvek IP 20 a SO-07, Interakční prvek IP-VN3 v rámci širšího projektu Založení prvků ÚSES v k.ú. Vranovice a 4 letá následná péče. První 3 roky následné péče jsou hrazeny z finanční podpory projektu prostřednictvím Operačního programu životní prostředí a čtvrtý rok z vlastních zdrojů zadavatele.

Předmět zakázky je specifikován projektovou dokumentací (technickou zprávou a výkresovou částí.), která je přílohou zadávací dokumentace, položkovým rozpočtem a v členění položek a s výměrami dle dokumentace stavby – výkaz výměr. Projektová dokumentace a rozpočet s výkazem výměr jsou dodavatelům předkládány v elektronické podobě.

Jedná se o veřejnou zakázku zadávanou mimo režim zákona o zadávaní veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 1 077 460 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Obec Vranovice
 • IČO: 00283720
 • Poštovní adresa:
  Vranovice, Školní 1, PSČ 691 25
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60065859

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Obecní úřad Vranovice, Školní 1, PSČ 691 25 Vranovice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě zakázky