Veřejná zakázka: Vzdělávání zaměstnanců členů Svazu sléváren ČR – Informační systém pro plánování a řízení slévárenských výrob

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 132
Systémové číslo: P19V00000012
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-029849
Datum zahájení: 26.08.2019
Nabídku podat do: 07.10.2019 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vzdělávání zaměstnanců členů Svazu sléváren ČR – Informační systém pro plánování a řízení slévárenských výrob
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem, jejímž předmětem jsou služby spočívající v odborném vzdělávání zaměstnanců zadavatele. Předmět zakázky bude plněn na základě smlouvy uzavřené mezi vybraným dodavatelem a zadavatelem dle závazného návrhu v příloze č. 2 ZD.

Účastník nabídne takové plnění, které přesně odpovídá požadavkům, v příloze č. 1 zadávací dokumentace.

Předmětem plnění je poskytování služeb profesního vzdělávání zaměstnanců v oboru slévárenství. Předmět plnění je blíže specifikován v příloze č. 1 zadávací dokumentace.

Součástí předmětu plnění je také předložení výukových materiálů opatřených příslušnými logy projektu zahrnující obsahovou náplň definovanou v příloze č.1 zadávací dokumentace. Nesplnění předepsané obsahové náplně kurzů v předložených výukových materiálech může být důvodem k vyloučení nabídky z výběrového řízení. Tyto dokumenty účastník předloží ve své nabídce.
Součástí předmětu zakázky jsou dále:
a) výukové materiály zahrnující požadovanou obsahovou náplň kurzů.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 10 834 560 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Svaz sléváren České republiky
 • IČO: 44990863
 • Poštovní adresa:
  Technická 2896/2
  61600 Brno

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK:
https://profilzadavatele.eurovision.cz/profile_display_113.html

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky