Veřejná zakázka: Výsadba krajinné zeleně Moravské Prusy

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 111
Systémové číslo: P18V00000013
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-007593
Datum zahájení: 21.09.2018
Nabídku podat do: 11.10.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Výsadba krajinné zeleně Moravské Prusy
  • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem je výsadba zeleně ve vybrané lokalitě a tříletá následná péče a spojené práce – kotvení, mulčování, atd. Cílem realizace akce je výsadba stromů a keřů v lokalitě:

ZÁJMOVÉ území MORAVSKÉ PRUSY | OKRES VYŠKOV
název kraj: Jihomoravský
název okres: Vyškov
název vesnice: Moravské Prusy (část obce Prusy-Boškůvky)
PSČ: 682 01
Předmět zakázky je přesně vymezen zadávací dokumentací včetně všech jejích příloh, zejména pak projektovou dokumentací, která je přílohou zadávací dokumentace, včetně slepého výkazu výměr, Závazných podmínek AOPK ČR.
Předmět zakázky bude plněn na základě uzavřené Smlouvy o dílo, přičemž dílem se rozumí výsadba zeleně provedená dle projektové dokumentace, která stanovuje přesné požadavky na výsadbu, vysazovanou zeleň, následnou péči – úplné a bezvadné provedení všech dodávek, prací a služeb nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s předmětem veřejné zakázky, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektovou dokumentací, naceněnými dodávkami, pracemi a službami, dle položkového rozpočtu zhotovitele podaného v rámci veřejné zakázky „VÝSADBA KRAJINNÉ ZELENĚ MORAVSKÉ PRUSY“, Závaznými podmínkami AOPK ČR, určenými standardy a obecně technickými požadavky, a to v celém rozsahu projektové dokumentace včetně všech příloh zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

  • Druh řízení: otevřené řízení
  • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
  • Předpokládaná hodnota: 6 730 245 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: VERDE VIDA s.r.o.
  • IČO: 04000331
  • Poštovní adresa:
    Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK : https://profilzadavatele.eurovision.cz/profile_display_69.html

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky